BODET RED STRIP

Đèn LED đỏ viền bảng rổ

Viền bảng rổ LED màu đỏ dùng để báo hiệu thời điểm kết thúc một hiệp đấu
Hệ thống gồm 6 dây LED gắn xung quanh mỗi bảng rổ. Nguồn 24VDC 800mA

label.lb_specifications

Màu sắcĐỏ
Sử dụngTrong nhà