BODET BACKBOARD LED STRIPS

Đèn LED vàng viền bảng rổ

Đèn LED viền bảng rổ:
- LED màu vàng: dùng để báo hiệu hết thời gian giữ bóng
- LED màu đỏ: dùng để báo hiệu thời điểm kết thúc một hiệp đấu
- Hệ thống gồm 6 dây LED gắn xung quanh mỗi bảng rổ

label.lb_specifications

Màu sắcVàng và đỏ
Sử dụngTrong nhà