POSSESSION ARROW

Bảng mũi tên báo hiệu hướng giữ bóng

Bảng mũi tên hiển thị hướng đội đang nắm giữ bóng dùng trong môn bóng rổ
Bảng được đặt ở cạnh sân, trên bàn trọng tài ghi điểm và trọng tài thời gian
- Kích thước: 390 x 215 x 90mm
- Tầm nhìn: 50m. Góc nhìn: 160° 
- Môi trường sử dụng: trong nhà

label.lb_specifications

Chiều rộng390mm
Chiều cao215mm