Văn hóa SODEX SPORT

KHÁCH HÀNG

SODEX SPORT đặt khách hàng làm trung tâm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. SODEX SPORT luôn sẵn sàng phục vụ, đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

TRUNG THỰC

SODEX SPORT đề cao tính trung thực trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Ở SODEX SPORT, tính trung thực và sự minh bạch luôn được tôn trọng trong trao đổi thông tin giữa các đồng nghiệp, trong tư vấn, giao dịch với khách hàng và đối tác.

TRÁCH NHIỆM

SODEX SPORT xem trọng tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể tại SODEX SPORT luôn có trách nhiệm với công việc được giao, với đồng nghiệp, với khách hàng và đối tác.

TỬ TẾ

SODEX SPORT đề cao sự tôn trọng con người, tôn trọng môi trường. SODEX SPORT nói không với lợi ích đến từ bất kỳ khả năng gây rủi ro nhỏ nào của khách hàng.

Ý CHÍ

SODEX SPORT luôn khơi gợi ý chí phấn đấu của mỗi thành viên vì sự phát triển của cá nhân, tập thể và xã hội.

Các phòng ban

Vì sao chọn SODEX SPORT?

Phúc Lợi Cơ Bản

Các chế độ, bảo hiểm, nghỉ lễ, ký kết hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Môi Trường Làm Việc

Lương thưởng cạnh tranh, cơ hội thăng tiến cao, môi trường chuyên nghiệp.

Đào Tạo

Cập nhật thông tin và hoàn thiện các kỹ năng với lịch học hàng tuần đa dạng của SODEX SPORT.