Loading App

Liên hệ với chúng tôi

SODEX VIỆT NAM

Sodex Việt Nam

Mrs. Ngô Thị Thanh Loan

Lô G9-G10-G11 - KCN Suối Dầu
Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam

HOTLINE: 0905 250 333

Emailngoloan@sodexsport.com
Phone: +84 (0)2583 900 111 / 112 / 113 / 114
Skype: ngo_loan


SODEX NAM Á

Sodex Pháp

Mrs. Prisca BOUVOT

Emailprisca@sodexsport.com 
Phone: +84 (0) 905 218 913
Skype: priscabouvot

CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN CẦU

label.lb_signUpNewLetter

label.lb_signUpNewLetterTitle

loading...

loading...

©2018 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech