S62502

Tạ ném bằng gang dùng cho luyện tập, trọng lượng 4kg

Quả tạ bằng gang, dùng cho tập luyện. Trọng lượng 4kg

label.lb_specifications

Vật liệuGang
Trọng lượng4kg