S77730V

Móc nhựa treo lưới

Móc được làm bằng nhựa, dùng để treo lưới với các cáp căng lưới.

label.lb_specifications

Vật liệuHDPE
Màu sắcXanh lá cây