S55040

Mẫu chữ in đen tiêu chuẩn cao 0.40m

Mẫu chữ in đen tiêu chuẩn cao 0.40m, in lên các tấm lưới chắn gió.
Các ký tự in theo yêu cầu.

label.lb_specifications

Chiều cao0.40m
Màu sắcĐen