S55100

Các mẫu in đen tiêu chuẩn lên tấm lưới chắn gió theo yêu cầu

Mẫu in lên các tấm lưới chắn gió. Các thiết kế và logo in theo yêu cầu

label.lb_specifications

Màu sắcĐen