S28810

Lưới đá cầu thi đấu 7.0m x 0.75m

Lưới cầu mây thi đấu sợi TW (xoắn tròn), ô đơn 20mm, viền băng xung quanh

label.lb_specifications

Chiều dài7m
Chiều cao0.75m
Cỡ ôÔ đơn 20mm (có gút)