S40716

Trụ móc neo dây phao chắn sóng

Trụ móc neo dây phao chắn sóng bằng inox 316 (sử dụng cho hồ bơi thiết kế máng tràn)

button.bt_loginAccess

label.lb_specifications

Chiều cao156mm
Đường kính45mm
Trọng lượng0.6kg
Vật liệuInox

label.lb_description


Smiley face

Sản phẩm bằng inox 316, chống lại sự ăn mòn của hóa chất