S55670

Lưới chắn gió 150gr/ m²

Lưới chắn gió được làm bằng vật liệu HDPE được xử lý kháng UV. Trọng lượng riêng 150gr/ m². Sức chắn gió: 70%. Sử dụng để chắn gió, che mát hoặc bao quanh công trình,... 
Các tùy chọn khác:
- May băng PVC xung quanh, đóng khuy 2 cái cho mỗi mét.
- May gập biên xung quanh, đóng khuy 2 cái cho mỗi mét.
- In các ấn phẩm tùy chọn như tên đội, logo,...

label.lb_specifications

Vật liệuHDPE
Màu sắcXanh lá cây