S55560

Lưới chắn gió 130gr/ m²

Lưới chắn gió được làm bằng vật liệu HDPE được xử lý kháng UV. Trọng lượng riêng 130gr/ m². Sức chắn gió: 50%. Sử dụng để chắn gió, che mát hoặc bao quanh công trình... 
Các tùy chọn khác:
- May băng PVC xung quanh, đóng khuy 2 cái cho mỗi mét.
- May gập biên xung quanh, đóng khuy 2 cái cho mỗi mét.
- In các ấn phẩm tùy chọn như tên đội, logo,...

label.lb_specifications

Vật liệuHDPE
Màu sắcĐen