S63101

Dây nhảy cao dài 5m

Dây nhảy cao, chiều dài 5m

Specifications

Chiều dài5m
Màu sắcĐen