S63121

Xà nhảy cao fiberglass thi đấu, chiều dài 4m

Xà nhảy cao fiberglass dùng cho thi đấu, chiều dài 4m

button.bt_loginAccess

label.lb_specifications

Chiều dài4m
Vật liệuFiberglass
Sử dụngThi đấu