S63121

Xà nhảy cao fiberglass thi đấu, chiều dài 4m

Xà nhảy cao fiberglass dùng cho thi đấu, chiều dài 4m

Login to access product document

Specifications

Chiều dài4m
Vật liệuFiberglass
Sử dụngThi đấu