S61923

Bảng báo cự ly đặt nổi có in số

Bảng báo cự ly đặt nổi.

Specifications

Vật liệuNhôm