S61924

Bảng báo cự ly đặt nổi chưa in số

Bảng báo cự ly đặt nổi.

Specifications

Vật liệuNhôm