3347

Xà lệch tập luyện di động


Xà lệch tập luyện di động. Khoảng cách giữa 2 xà điều chỉnh từ 0.70m đến 1.8m
Chiều cao xà thấp điều chỉnh từ 1.40m đến 1.70m. Chiều cao xà cao điều chỉnh từ 2.15m đến 2.45m
Thanh xà làm bằng fiberglass vân gỗ. Giao kèm đệm gấp và xe đẩy

label.lb_specifications

Vật liệuFiberglass
Màu sắcTrắng - đỏ