S63301

Trụ nhảy sào thi đấu

Trụ nhảy sào thi đấu, có thể điều chỉnh vị trí trụ bằng ray trượt
Chiều cao trụ điều chỉnh ở các mức từ 3.66m - 6.4m

Login to access product document

Specifications

Chiều caoĐiều chỉnh 3.66m - 6.4m
Vật liệuNhôm + thép

Description


Smiley face

1. Chiều cao xà điều chỉnh từ 3.66m đến 6.4m

Smiley face

2+3. Chân đế bằng thép đặc giúp trụ đứng vững trên mặt đất

Có thể điều chỉnh vị trí chống sào theo sở thích của mỗi vận động viên