S62366

Tạ thép, dùng cho thi đấu, trọng lượng 6kg, đường kính 125mm

Quả tạ thép được tiện bằng máy cho trọng lượng và đường kính chính xác. Trọng lượng 6kg, đường kính 125mm

label.lb_specifications

Vật liệuThép
Trọng lượng6kg
Đường kính125mm
Sử dụngThi đấu