S62363

Tạ thép, dùng cho thi đấu, trọng lượng 6kg, đường kính 120mm

Quả tạ thép được tiện bằng máy cho trọng lượng và đường kính chính xác. Trọng lượng 6kg, đường kính 120mm

button.bt_loginAccess

label.lb_specifications

Vật liệuThép
Trọng lượng6kg
Đường kính120mm
Sử dụngThi đấu