S62364

Tạ thép, dùng cho thi đấu, trọng lượng 5kg, đường kính 115mm

Quả tạ thép được tiện bằng máy cho trọng lượng và đường kính chính xác. Trọng lượng 5kg, đường kính 115mm

button.bt_loginAccess

label.lb_specifications

Vật liệuThép
Trọng lượng5kg
Đường kính115mm
Sử dụngThi đấu