S62365

Tạ thép, dùng cho thi đấu, trọng lượng 4kg, đường kính 103mm

Quả tạ thép được tiện bằng máy cho trọng lượng và đường kính chính xác. Trọng lượng 4kg, đường kính 103mm

button.bt_loginAccess

label.lb_specifications

Vật liệuThép
Trọng lượng4kg
Đường kính103mm
Sử dụngThi đấu