S62503

Tạ ném bằng gang dùng cho tập luyện, trọng lượng 6kg

Quả tạ bằng gang, dùng cho tập luyện. Trọng lượng 6kg

label.lb_specifications

Vật liệuGang
Trọng lượng6kg