S62501

Tạ ném bằng gang dùng cho tập luyện, trọng lượng 3kg

Quả tạ bằng gang, dùng cho tập luyện. Trọng lượng 3kg

label.lb_specifications

Vật liệuGang
Trọng lượng3kg