S12555

Nòng chôn dùng cho khung thành bóng đá 7 người, cỡ ống Ø80mm

Bộ 4 nòng chôn kèm nắp đậy
- Vật liệu bằng kẽm, dùng cho khung thành chôn nòng có cỡ ống 80mm
- Chiều cao tổng thể của nòng: 500mm. Chiều cao trên mặt đất: 350mm 

label.lb_specifications

Chiều cao0.50m
Vật liệuỐng kẽm
Kiểu ốngỐng tròn
Cỡ ốngØ80mm