S28820

Lưới cầu mây tập luyện sợi TW 1.5mm

Lưới cầu mây dùng cho trường học hoặc tập luyện.

label.lb_specifications

Chiều dài6.10m
Chiều cao0.70m
Loại sợiTW (xoắn tròn)
Cỡ sợi1.5mm
Cỡ ôÔ đơn 48mm (có gút)