S27850

Lưới cầu lông tập luyện xung quanh viền băng PVC

Lưới cầu lông tập luyện bằng sợi nylon, ô lưới đơn 20mm. Kích thước lưới 6.1m x 0.76m
Băng trên PES có khuy và dây căng lưới. Băng xung quanh PVC

label.lb_specifications

Chiều dài6.1m
Chiều cao0.76m
Vật liệuNylon
Cỡ ôÔ đơn 20mm (có gút)
Băng trênBăng PES
Xung quanhBăng PVC