S27838

Lưới cầu lông tập luyện băng trên PES

Lưới cầu lông tập luyện bằng sợi nylon, ô lưới đơn 20mm. Kích thước lưới 0.76m x 6.02m
- Băng trên PES có khuy và dây căng lưới.
- Biên hông và dưới: Vắt sổ.

label.lb_specifications

Chiều dài6.02m
Chiều cao0.76m
Vật liệuNylon
Cỡ ôÔ đơn 20mm (có gút)
Băng trênBăng PES
Xung quanhVắt sổ