S62111

Lồng ném đĩa gồm 7 trụ cao 4.50m

Lồng ném đĩa, bao gồm 7 trụ cao 4.50m. Lưới PP sợi 4mm.