S63201

Hộp chống sào thi đấu chuẩn IAAF

Hộp chống sào thi đấu chuẩn IAAF

Specifications

Vật liệuNhôm