S12592

Dụng cụ điều chỉnh chiều cao cho nòng chôn Ø90mm

Dụng cụ điều chỉnh chiều cao cho nòng chôn Ø90mm.
Trong trường hợp nòng chôn được lắp đặt quá sâu, dụng cụ điều chỉnh chiều cao này được thêm vào để điều chỉnh chiều cao phù hợp với quy định.
Chiều cao có thể điều chỉnh từ 10mm lên đến 100mm

label.lb_specifications

Vật liệuThép không gỉ
Kiểu ốngỐng tròn
Chiều cao130mm

label.lb_description