Kiểm định sản phẩm

Dịch vụ kiểm định sản phẩm của Sodex Sport

Kiểm định sản phẩm được Sodex Sport thực hiện tại nhà máy hoặc tại nơi lắp đặt sản phẩm, để đảm bảo thiết bị của chúng tôi tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Điều này đảm bảo an toàn tối đa cho mọi môi trường sử dụng, từ trường học đến sân thi đấu chuyên nghiệp.