S12593

Đế cắm trụ tập dẫn bóng đặt nổi

Đế cắm trụ tập dẫn bóng đặt nổi, dùng cho sân cỏ nhân tạo

label.lb_specifications

Vật liệuNhựa
Màu sắcMàu đen