S90314N

Dây nhặt bi sắt

Dây nhặt bi sắt dài 90 cm. Đầu dây làm bằng các viên nam châm đặc biệt

label.lb_specifications

Chiều dài90cm