S90314N

Dây nhặt bi

Dây nhặt bi dài 90 cm. Đầu dây làm bằng các viên nam châm đặc biệt

Specifications

Chiều dài90cm