S90030

Dây kéo co chuẩn thi đấu

Chiều dài tối thiểu 33.5m, phù hợp cho cả kéo co trong nhà và ngoài trời.