S30525

Chuông đèn báo

Chuông đèn báo dùng để thay vận động viên hoặc xin hội ý

label.lb_specifications

Sử dụngThi đấu
Trọng lượng2.5kg