S12612

Chốt giữ lưới

- Bộ 40 chốt giữ lưới bằng thép, tác dụng ngăn không cho bóng vượt qua khỏi lưới
- Sản phẩm được cắm trực tiếp xuống sân. Thích hợp sử dụng cho sân cỏ tự nhiên

label.lb_specifications

Chiều cao159mm
Trọng lượng1.8kg