S62222

Bóng PVC tập ném, trọng lượng 0.15kg

Bóng PVC tập ném, sử dụng trong nhà, trọng lượng 0.15kg

label.lb_specifications

Vật liệuPVC
Trọng lượng0.15kg
Sử dụngTập luyện