S20451

Bọc trụ cho trụ cờ môn rugby S20350

Bọc trụ cho trụ cờ môn rugby S20350, 120x120x1000.
Tùy chọn: In logo lên bọc trụ theo yêu cầu

label.lb_specifications

Chiều cao1m
Vật liệuPVC
Màu sắcMàu xanh biển