S12540-50

Bộ 50 mốc cỏ nhân tạo đánh dấu sân bóng đá

Bộ 50 mốc đánh dấu sân bóng đá
- Dùng để đánh dấu giới hạn sân hoặc giúp canh đường kẻ vạch sân bóng đá, sân rugby (dùng cho sân cỏ nhân tạo)
- Đế nhọn xoắn ốc dễ dàng cắm xuống mặt sân (đất tự nhiên)

label.lb_specifications

Màu sắcMàu trắng