S25613-02

Bộ 3 tấm gạt thay thế dùng cho xe gạt nước

Bộ 3 tấm gạt thay thế dùng cho xe gạt nước

label.lb_specifications

Chiều dài1.60m
Vật liệuCao su