S12540-25

Bộ 25 mốc cỏ nhân tạo đánh dấu sân bóng

Bộ 25 mốc dùng để đánh dấu giới hạn sân hoặc giúp canh đường kẻ vạch sân bóng đá, sân rugby (dùng cho sân cỏ nhân tạo). Đế nhọn xoắn ốc dễ dàng cắm xuống mặt sân (đất tự nhiên)

label.lb_specifications

Màu sắcTrắng