S55770

Băng cho hàng rào lưới trên sân tennis

Băng cho hàng rào lưới trên sân tenniis
Chiều cao: 0.75m và 0.4m
Mẫu chữ in theo yêu cầu