24/02/2022

SODEX SPORT THAM GIA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÁC TIÊU CHUẨN ISO

Khóa đào tạo tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001 & ISO 45001 cho người lao động tại Sodex Sport diễn ra từ ngày 23-24/2.

Khóa đào tạo giúp cho mỗi cá nhân tại Sodex Sport:

  • Thiết lập, vận hành phối hợp những quy trình tác nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn Chất lượng – Môi trường – An toàn.
  • Quản trị kết nối các nguồn lực theo tiêu chuẩn Chất lượng – Môi trường – An toàn với chi phí thấp nhất, hạn chế các rủi ro có thể gặp phải.
  • Tăng cường khả năng đánh giá nội bộ theo bộ tiêu chuẩn ISO một các hiệu quả trên thực tế, cũng như các kỹ năng cần thiết và phương pháp đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo ISO tích hợp (9001 – 14001 – 45001) giúp bổ sung các thông tin cần thiết cho công nhân viên Sodex Sport, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường hiện tại.

sodex-sport-training-iSO

sodex-sport-training-iSO-3

sodex-sport-training-iSO-6

sodex-sport-training-iSO-9

sodex-sport-training-iSO-10

sodex-sport-training-iSO-11

sodex-sport-training-iSO-15

sodex-sport-training-iSO-17