31/08/2021

Sodex Sport : Nỗ lực duy trì sản xuất, an toàn phòng dịch

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Sodex Sport luôn quyết tâm giữ vững, thực hiện tốt “ 3 tại chỗ “, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính Phủ cũng như các quy định của nhà máy, hướng đến mục tiêu “Vừa ứng phó với đại dịch vừa tiếp tục sản xuất”.

sodex-sport-an-toan-phong-dich-3

sodex-sport-an-toan-phong-dich-1

sodex-sport-an-toan-phong-dich-2