05/07/2022

NẾU CHẬP ĐIỆN GÂY RA HỎA HOẠN TẠI XƯỞNG LƯỚI

Làm thế nào để sơ tán nhanh nhất người và trang thiết bị ra khỏi khu vực cháy?

Làm thế nào để dập tắt đám cháy nhanh nhất, ngăn chặn cháy lan sang khu vực sản xuất khác?

Đó là nội dung chính của buổi diễn tập PCCC vừa được tổ chức tại Sodex Sport.

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-1

Hơn 50 nhân viên, đội PCCC cơ sở của Sodex Sport, phối hợp cùng đội PCCC chuyên nghiệp và công an khu vực tham gia vào buổi diễn tập. Đây cũng là buổi diễn tập đột xuất thường niên nhằm đánh giá sự sẵn sàng về nhân lực và vật lực trong phòng chống cháy nổ của Sodex Sport.

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-2

Với Sodex Sport, sản phẩm chất lượng là sản phẩm an toàn cho người sử dụng, an toàn cho người sản xuất và an toàn cho môi trường. PCCC luôn là tiêu chí hàng đầu để bảo vệ an toàn cho người sản xuất!

Cùng Sodex Sport xem lại một số hình ảnh của buổi diễn tập PCCC:

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-3

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-4

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-5

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-6

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-9

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-11

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-12

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-13

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-14

chap-dien-gay-ra-hoa-hoan-tai-xuong-luoi-sodex-sport-15

SODEX SPORT VIETNAM.