14/06/2024

#BigOrder - Thiết bị bóng rổ Sodex Sport đang đến Madagascar!


  • Số lượng: 46 trụ bóng rổ 3x3.
  • Được chứng nhận bởi Liên Đoàn Bóng Rổ Quốc Tế - FIBA 3x3 level 2.
  • Thiết bị thể thao Việt Nam tự hào khẳng định uy tín tại thị trường thế giới.

S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-01   S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-02

S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-03   S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-04

Sodex Sport - Cung cấp liên tục và độc quyền thiết bị thể thao cho hệ thống các nhà lắp đặt và phân phối tại Việt Nam và trên toàn thế giới!

S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-03a   S21-A-thiet-bi-bong-ro-sodex-sport-Madagascar-05a

Liên hệ chúng tôi cho thiết bị thể thao bạn cần: contact@sodexsport.com

#SodexSport #sanxuatthietbithethao #thietbithethao #thietbibongro #trubongroFIBA #FIBA3x3

SODEX SPORT